Kategorier
Ukategorisert

Hvilke offentlig legespesialist, psykolog eller psykiater kan jeg velge?

Det finnes en oversikt over alle offentlige spesialister, det vil si spesialister som har avtale med Helse Sør-Øst på følgende lenke: https://avtalespesialister.helse-sorost.no/spesialister1.asp

På denne siden kan du altså se alle spesialister som godtar frikort og som jobber i offentlig sektor og som du med en henvisning kan oppsøke.