Skøyen Helsesenter AS

Skøyen Helsesenter AS

Kategorier
Ukategorisert

Hvilke offentlig legespesialist, psykolog eller psykiater kan jeg velge?

Det finnes en oversikt over alle offentlige spesialister, det vil si spesialister som har avtale med Helse Sør-Øst på følgende lenke: https://avtalespesialister.helse-sorost.no/spesialister1.asp

På denne siden kan du altså se alle spesialister som godtar frikort og som jobber i offentlig sektor og som du med en henvisning kan oppsøke.