Skøyen Helsesenter AS

Skøyen Helsesenter AS

Praktisk

Det kan på legekontoret oppstå uforutsette situasjoner som gjør at legen blir forsinket og vi ber om forståelse for det. 

 

For de som skal ta prøver i forkant av konsultasjonen, anbefaler vi å møte i god tid ettersom det kan være litt venting på laboratorietjenestene, så alle resultatene skal være klare når du skal inn til legen.

 

Vi har drop in tilgjengelighet på blodprøvetaking og andre laboratorietjenester som er avtalt med legen og man trenger da ikke bestille time til dette.

Konsultasjoner

En ordinær konsultasjon er på 15-20 minutter og innebærer en problemstilling. Ventetiden for en ordinær legetime ved vårt senter avhenger av pågangen hos den enkelte lege, men ligger vanligvis på 1-2 uker. 

Vi tilbyr øyeblikkelig hjelp konsultasjon på 10 minutter når det oppstår problemstillinger som krever snarlig vurdering av lege. Når slik problemstilling oppstår kan du ringe oss på morgenen kl 0830. Da har vi størst kapasitet til akutt timer.

Som regel har vi god kapasitet og du kan regne med å få time samme dag, dersom du skulle trenge det. En øyeblikkelig hjelp time gir dessverre ikke rom for å ta opp ordinære problemstillinger ettersom tiden ikke tillater dette, og konsultasjonen er begrenset til den aktuelle problemstillingen.

Det oppstår innimellom akutte helseproblemer som kan medføre forsinkelser i timeplanen. Likevel gjør vi vårt ytterste for å være presise i forhold til timen du har reservert slik at du slipper unødig venting.

Betalingsautomat

All betaling foregår på automaten når du er på vei ut. Du velger selv om du vil betale med kort, mobil eller faktura. Maskinen godtar dessverre ikke kredittkort.

All fakturering og innkreving administreres av Convene.

Ved fakturaspørsmål ta kontakt med Convene på tlf. 21627300 eller sjekk Convene.no

Resepter

Vi har elektroniske resepter. Det vil si at resepter ikke lenger er på papir. Resepten blir direkte overført til en reseptbank som derfra kan lastes ned av hvilket som helst apotek, ved fremvisning av legitimasjon. Du velger selv hvilket apotek du vil hente medisinene dine på. Vi gjør oppmerksom på at resepter må bestilles 1-2 dag i forkant. Alle som har fått årsresepter må inn på time før de kan få ny resept.

Prisliste

Andre tjenester som ikke omfattes av normaltariffen

Disse tjenestene er ikke inkludert i frikort ordningen og må betales selv om du har frikort.
Det kan tilkomme tillegg i pris for materiell eller egenandel for henvisning.

Søknad TT-kort / P- tillatelse 250 kr
Søknad tildelingskontoret/kommunal helsetjenste 250 kr
Korte attester (utvidet eksamenstid, allergi, reiseavbestilling) 250 kr

 

Influensavaksine 300 kr

Andre vaksiner på forespørsel

Avbestilling / ikke møtt til time:

For bestilt time som ikke benyttes – dvs at pasient uteblir eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid – blir det avkrevet konsultasjonshonorar.

Avbestilling

For bestilt time som ikke benyttes – dvs at pasient uteblir eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid – blir det avkrevet konsultasjonshonorar.

Frikort

Egenandelstak 1 for 2021: 2460 kroner

Frikortet kommer i posten automatisk. Du trenger ikke søke om det.

 

Vennligst vis oss frikortet før du går inn til konsultasjon med legen. Det holder  å vise det en gang.

Det kan tilkomme kostnader ved konsultasjonen som ikke er dekket til tross for frikort. Sjekk alltid i betalingsautomaten på vei ut.

Har du spørsmål knyttet til egenandeler på frikortet, ta kontakt med Frikorttelefonen 815 70 050.

Medisinliste

Mange alvorlige feil i helsevesenet oppstår på grunn av misforståelser om bruk av legemidler. En oppdatert medisinliste vil kunne forebygge slike feil og er en stor fordel når du møter andre leger eller behandlere. Be derfor legen din om å skrive ut en medisinliste ved neste konsultasjon og oppbevar listen i lommeboken din. Ønsker du oversikt over alle dine medisiner ? Gå inn på linken: www.mineresepter.no

Sykemelding

Egenmelding:
For å ha rett til å benytte egenmelding må du har vært ansatt i mer enn 2 måneder. Hovedregelen er at retten til egenmelding kan brukes i opptil tre kalenderdager fire ganger i løpet av en 12 måneders periode. Dersom bedriften du jobber i, er en IA-virksomhet, kan du imidlertid bruke egenmelding i til sammen 24 kalenderdager i løpet av en 12 måneders periode. Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte legen. Egenmeldte fraværsdager forutfor sykmelding fra lege, regnes som brukte egenmeldingsdager. For mer informasjon, se NAVs nettsider.

 

Første gangs sykmelding:

I følge Lov om Folketrygd §8-7 må pasienten vurderes av lege for å kunne bli sykemeldt. NAV krever at pasienten skal være helt eller delvis arbeidsufør, og funksjonsnedsettelsen skal klart skyldes sykdom. Sosiale, økonomiske eller andre livsproblemer gir ikke rett til sykepenger. Alle som skal ha sykemelding må inn på time til sin fastlege.

Tilbakedatering av sykemelding er ikke tillatt, med unntak av helt spesielle situasjoner der tilstanden har vært slik at den syke ikke har kunnet ta kontakt med lege grunnet sykdommens tilstand. Det er derfor viktig at pasienter som mener de trenger sykemelding, tar kontakt med kontoret fra første dag det er behov for dette. Sykemelding pr telefon skal normalt følges opp av legeundersøkelse etter få dager.

Fornying av sykmelding:
Hovedregelen er at dette skal gjøres ved konsultasjon hos legen.

Bytte fastlege

Du kan bytte fastlege ved å klikke her

Hvis du ikke har mulighet til å bytte på nettet – ring fastlegetelefonen 810 59 500.

Pasientreiser

Pasienter har rett til å få dekket nødvendige utgifter når pasienten må reise i forbindelse med en helsetjeneste. Hovedregelen er at du som pasient får dekket billigste reisemåte med rutegående transport tur/retur nærmeste behandlingssted.

 

Reise MED rekvisisjon

Hvis du av helsemessige årsaker ikke kan ta rutegående transport eller det ikke finnes slik transport – kan du få en reiserekvisisjon til annen transport. Reiser du med slik rekvisisjon – skal denne bestilles på ditt lokale kjørekontor.

 

Reise UTEN rekvisisjon

Du kan få dekket reiseutgifter til behandling hvis du benytter billigste rutegående transport. Du må ordne reisen selv og legge ut for kostnadene.

Les mer om pasient transport på http://www.pasientreiser.no

 

Vær oppmerksom på at det ofte er ventetid – så du må beregne god tid på transportetappen til helseinstitusjonen. Spesielt viktig at du bestiller henting 45 minutter før avtalt time hvis du bruker rullestol /trenger rullestolbil.

Rutiner ved blodprøvesvar

Det blir ikke automatisk sendt ut svar på blodprøver med mindre de er patologiske (unormale) – hvis ikke annet er avtalt med legen.

Vil du ha oppfølging etter blodprøver – bes du bestille ny time ca. 1 – 2 uker etter blodprøvetaking for oppfølging.

Har du tatt prøver og ikke hører noe – kan du gå ut ifra at alt er normalt. Hvis du fremdeles har et vedvarende problem bes du bestille ny time hos din fastlege.

Vaksiner

Vi tilbyr et stort utvalg av reisevaksiner. Ta kontakt for time. Egne priser gjelder.

Om oss

Skøyen Helsesenter ble etablert 01.02.1995, og er et legekontor som ligger på Hoff (Skøyen). 

Vi ligger på Møllhausen Torg, i 3 etasje inngang A ved Coop Mega.

Det er 2 timers gratis parkering mot elektronisk registrering. Dette gjøres før timen på et nettbrett oppe i 3.etg.

Legesenteret har 5 fastleger, og 4 helsesekretærer. 

Til sammen har vi ca 6000 pasienter.