Skøyen Helsesenter AS

Skøyen Helsesenter AS

Fastleger

Arild Stabæk

Spesialist i allmennmedisin

Tilstede alle dager

Ferie: Uke 25, 27, 28 og 29

Erik Sole Haugsbø

Spesialist i allmennmedisin

Tilstede alle dager

Ferie: uke 26, 27, 31 og 32

Linda Rui

Spesialist i allmennmedisin

Tilstede alle dager

Ferie: uke 26, 28, 30, 32

Marianne Bergan Vestnes

Spesialist i allmennmedisin

Tilstede alle dager

Ferie: uke 30 og 31

Christer T. Larsen

Spesialist i allmennmedisin

Tilstede alle dager.

Ferie: uke 29 og 30

Sekretærer

Arooj Asif

Sekretær

Saira Aziz

Sekretær

Nora Farhat

Sekretær

Anne Gunnarsson

Sekretær