Skøyen Helsesenter AS

Skøyen Helsesenter AS

Nyheter

Vikar

Christer T. Larsen har vikar fra 13.02.23 og slutter på Skøyen Helsesenter vår/sommer 2023.

Marianne Vestnes har vikar våren 2023 en dag per uke.

Influensavaksine 2022

Influensavaksinen er tilgjengelig på Skøyen Helsesenter fra og med nå. De som ønsker vaksinen kan komme på drop-in uten å bestille time.

Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse, hjerneslag og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Noen år kan så mange som 2000 personer dø på grunn av influensa. Influensavaksinen kan redde mange av disse.

Grupper som anbefales influensavaksine

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide i 2. og 3. trimester, og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko 
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma), hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk), leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har nær kontakt med pasienter ved behandling eller pleie
 • Personer som bor sammen med immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. 

Vaksine kan hindre utvikling av alvorlig sykdom 

Eldre og personer med kroniske sykdommer har større sannsynlighet for å bli alvorlig syke av en influensainfeksjon enn resten av befolkningen. Lungebetennelse er en vanlig komplikasjon.Ved alvorlig influensa kan organsvikt og behov for pustehjelp gjøre sykehusinnleggelse, eventuelt intensivinnleggelse, nødvendig.

Personer med hjerte-/karlidelser er i influensasesongen mer utsatt for hjerteinfarkt og hjerneslag. En influensainfeksjon kan også gjøre det vanskelig å kontrollere blodsukker for diabetespasienter og føre til forverring hos astmapasienter og andre med nedsatt lungefunksjon. Influensavaksine kan hindre alvorlig influensasykdom og dermed bidra til å beskytte mot slike hendelser.

Etter en influensa kan man oppleve en forverring av kronisk sykdom man allerede har. Noen får også varig svekket helse etter alvorlig influensasykdom, og hjelpebehovet kan ofte øke så mye at de ikke lenger kan bo hjemme.

Vedlikehold av heis

Heisen i bygget skiftes ut og vil være stengt i perioden 04.07.22 til og med 09.09.22.

Vi ønsker tilbakemelding FØR timen din om du trenger assistanse for å komme opp til legekontoret. Det finnes heis i annen inngang samt at man kan støttes opp til legekontoret.

Ta kontakt med oss på telefon eller gi beskjed når du bestiller time.

Akutt time

Vi har rettet en feil på hjemmesiden, hvor riktig tidspunkt å ringe inn på for akutt time/time samme dag er kl 0800. Tlf: 22 06 43 00

Influensavaksine

Hvert år i perioden desember til april rammes befolkningen på den nordlige halvkule av influensaepidemier. Dette kalles sesonginfluensa. Vanligvis får mellom fem og ti prosent av befolkningen influensa i løpet av en vintersesong.

To typer influensavirus, type A og B, er årsak til disse epidemiene. Innimellom endrer influensavirusene seg litt, noe som kan gjøre vår immunitet mindre effektiv mot de nye virusene.

Vi har nå influensavaksine som settes på kontoret for 200kr.
Bare kom innom for å få satt vaksinen, du trenger ikke time.

Les mer her:
https://www.helsenorge.no/sykdom/lunger-og-luftveier/influensa/

Omikron og covid-19 situasjonen desember 2021

På grunn av høyt smittetrykk og nye nasjonale retningslinjer må vi begrense kontakten og smittespredning. Ring inn til oss om du trenger hjelp til og oppfølging av luftveissymptomer. Ikke bestill time for dette og møt opp på kontoret.

Vi legger opp til video/telefonkonsultasjoner der det lar seg gjøre og informerer om at det kan ta lengre tid enn normalt å få prøvesvar og tilbakemeldinger.

Timebestilling på nett

Vi har nå åpnet opp for timebestilling på nett. Du logger inn via HelseNorge og bestiller timen som er tilgjengelig på nett. Timene åpnes opp 14 dager fremover. Vi ber om at det skrives så kort og samtidig så detaljert som mulig hva det gjelder og gjør oppmerksom på at ønsker 1 problemstilling per konsultasjon.

Timen kan også avbestilles på nett gebyrfritt frem til 24 timer før timen. Avbestilling med kortere frist enn 24 timer medfører at det tilkommer gebyr for konsultasjon.

Bestill time her

Janssen vaksinen

Vi mottar daglig henvendelser angående Janssen-vaksine.

Legene på Skøyen Helsesenter AS foreskriver ikke resept for Janssen-vaksine, noe som Legeforening også fraråder.

https://www.nrk.no/norge/legeforeningen-frarader-leger-a-sette-janssen-vaksinen-1.15502592